สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพื้นที่จริงครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ตลอดจนถนนราชดำเนินในบริเวณข้างมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการซ้อมการเดินริ้วขบวนที่ 1, 2 และ 3 และริ้วขบวนที่ 6 เสมือนจริง ณ พื้นที่จริงและตามเวลาหมายกำหนดการจริงครั้งที่ 2

โดยมีพระวงศานุวงศ์ ราชสกุล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม องค์กร มูลนิธิ โรงเรียน รวมถึงทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 3,000 คน


ที่มา มติชนออนไลน์