พาเที่ยวชมโครงการหลวง 4 แห่ง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 (คลิป)

พาเที่ยวชมโครงการหลวง 4 แห่ง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประปรีชาสามารถแก้ไขปัญหาการค้าฝิ่นของชาวเขาในภาคเหนือ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวเขา โดยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น

แห่งที่ 1 ฟาร์มแกะดอยอินทนนท์ สถานที่เลี้ยงแกะที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
แห่งที่ 2 พื้นที่ปลูกชาบ้านขุนแม่วาก สถานที่ผลิตชาครบวงจร
แห่งที่ 3 กุหลาบหลวง (ห้วยผักไผ่) สถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบนานาพันธุ์
แห่งที่ 4 กาแฟโครงการหลวง ชมต้นกาแฟต้นแรกที่เป็นจุดกำเนิดกาแฟอราบิก้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวเขา


สำหรับผู้ที่สนใจผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง สามารถเข้าร่วมงาน “อาหารจากแผ่นดิน” ได้ในระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน