สมพระเกียรติ เปิดภาพพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ให้พสกนิกรร่วมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย

รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ โดยออกแบบอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง พร้อมจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์อย่างทั่วถึง

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีที่ท้องสนามหลวงหรือบริเวณโดยรอบได้ สามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตามสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ

พร้อมพาชมพระเมรุมาศจำลองทั่วทั้งประเทศที่ถูกสร้างอย่างสมพระเกียรติ