ชูในหลวงนำศก.พ้นวิกฤต ตามรอยองค์ต้นแบบหลักธรรมาภิบาล

“พล.อ.ประยุทธ์ ” สานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ชูพระมิ่งขวัญ รัชกาลที่ 10 นักธุรกิจ หอการค้า สมาคมธนาคาร แซ่ซ้องพระวิสัยทัศน์ อภิปรัชญา องค์ต้นแบบหลักทรงงานด้วยหัวใจธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ซี.พี.-สหพัฒน์-สามารถฯ ทั่วหล้าใส่เกล้าฯสดุดี “พอเพียง” นำพาเศรษฐกิจไทยพ้นภัยวิกฤต เติบโตยั่งยืน

ชูพระมิ่งขวัญรัชกาลที่ 9, 10

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า นับจากนี้สืบไปแม้จะยังเป็นช่วงเวลาแห่งความขมขื่นสุดที่คนไทยจะหักห้ามหัวใจแห่งความรักและความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ดำรงตนให้เข้มแข็ง ครองสติให้บริบูรณ์ ตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สานต่อพระราชปณิธานและช่วยกันสานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทยต่อไป

“วันนี้พระองค์ท่านจะมิได้ประทับเป็นพลังของแผ่นดินดั่งเช่นที่ผ่านมา แต่เรายังมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประทับเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ โดยเสด็จขึ้นทรงราชย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและสานต่อพระราชภารกิจ แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถสืบไป”

องค์ต้นแบบสภาหอการค้า

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งปณิธานจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม พันธกิจที่สำคัญของหอการค้าไทย ที่จะดำเนินรอยตาม คือ การสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการหอการค้าไทย จะพยายามสร้าง “บุคลิกภาพของคนหอการค้า” ให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นใน 4 ด้าน คือ 1.มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2.มีเครือข่ายคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3. ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือทำด้วยความคล่องแคล่ว และ 4.ยั่งยืน ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ ยึดมั่นความพอเพียง

ธนาคารก้าวตามหลักคุณธรรม

ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานอยู่เป็นประจำ รวมทั้งเรื่องความเพียร เพื่อให้สามารถพัฒนากิจการต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

“ผมก็ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาตลอด คือไม่ทำอะไรเกินตัว ตัดสินใจทำอะไรก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเสมอ”

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมี 2 เงื่อนไขสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คือ เงื่อนไขความรู้ ที่เราต้องมีความรอบรู้ รอบคอบ ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีสติปัญญา ขยันอดทน และแบ่งปันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการยอมรับนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้แก่คนไทย และหากคนไทยทุกคนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการต่าง ๆ ก็จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องดูแลการดำเนินชีวิต ทั้งส่วนตัว ครอบครับ สังคม และประเทศชาติ ให้มีความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืนตลอดไป

ซี.พี.สดุดีนำเศรษฐกิจพ้นวิกฤต

“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ-อภิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นธงนำชัยในการผ่านวิกฤตชาติ-วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 มาได้

“ตอนนั้นเป็นช่วงหนักที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย หากยังลามไปทั่วภูมิภาคเอเชีย กิจการหลายอย่างต้องปิดตัวลง หรือขายออกไป บางรายต้องปรับโครงสร้าง หรือล้มละลายก็มี เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราจ่ายหนี้คืนทุกบาท ทุกสตางค์ เพียงแต่ต้องขอเวลา ซึ่งกว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ ต้องใช้เวลาร่วม 10 ปี”

“ผมจำได้ว่าตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สติทั้งระบบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราทุกคนเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระองค์สอนคือ ทำอะไรอย่าเกินตัว อย่าวางตัวเองอยู่บนพื้นฐานของความโลภ หรือความเห็นแก่ตัว ไม่ทำอะไรที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่น ทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

“โครงการในพระราชดำริ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงน้อมนำไปปฏิบัติ เพราะพระองค์ทรงเพียรพยายามทำโมเดลจำลองหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทั้งยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องปรับตัว ยิ่งหากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะต้องเรียนรู้การพัฒนาไปสู่การเป็นพาร์ตเนอร์กับเกษตรกร”

อภิปรัชญา “แยกกันเราอยู่”

นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากการที่ได้ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยติดตั้งระบบจานดาวเทียม ณ พระตำหนักภูพิงค ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ และที่พระตำหนักอื่น ๆ ในพื้นที่แปรพระราชฐาน ได้มีโอกาสสัมผัสพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมที่เคยมีพระราชดำรัส และเป็นอภิปรัชญา ต่อหน้าวิศวกร สื่อสาร ที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ความว่า “แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย” ซึ่งมีความหมายตามที่ทรงพระกรุณาอธิบายภายหลังว่า “ระบบสื่อสารถ้ามารวมอยู่กันในที่เดียว ช่องทางเดียว หากเกิดความเสียหายไปทุกจุด ทุกช่องทาง จะเสียหมด ใช้การสื่อสารไม่ได้ แต่ถ้าไปแยก ๆ กันหลาย ๆ จุด จุดหนึ่งเสีย ก็ยังใช้อีกจุดหนึ่งได้

พระ ราชดำรัส “แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย” ในครั้งนั้น ได้นำมาสู่หลักการทำงาน และเทคนิคในการวางระบบโทรคมนาคมหลายด้านในเวลาต่อมาที่เขาจดจำ และนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้ และหลักการนี้ได้กลายเป็นแนวทางในการวางระบบสื่อสารและไอที เพื่อรองรับภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศที่ห้ามรวมกันเป็นจุดเดียว

เศรษฐกิจพอเพียงฉบับสหพัฒน์

นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มสหพัฒน์ได้น้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถ้าคนไทยทุกคนนำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะตกหรือเป็นอย่างไร แต่เราก็จะอยู่ได้ ถ้าเรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทำให้ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

นาย บุณยสิทธิ์ยังยกตัวอย่างด้วยว่า การลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์พยายามเน้นการลงทุนแต่พอตัว ลงทุนไปแล้วขอให้อยู่รอดแล้วก็เลี้ยงพนักงานได้หลาย ๆ คน ไม่ใช่ว่าจะกอบโกยมาก ๆ

“เราโชคดีที่มาอยู่ในเมืองไทย และที่สามารถทำธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะในหลวง ไม่ได้แบ่งแยก หรือกีดกันว่า นั่นคนไทย นี่คนจีน บรรพบุรุษ เวลาตายรุ่นคุณปู่อยู่เมืองไทยก็ฝังอยู่ที่เมืองไทย เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราต้องทำดีให้ประเทศ”

“เอไอเอส” ยึดหลักธรรมาภิบาล

นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า “สิ่งสำคัญ คือ หลายครั้งที่พระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องจริยธรรมว่า การทำงาน หรือการทำอะไรต่าง ๆ ต้องมีจริยธรรม ซึ่งผมขอใช้ภาษาปัจจุบันว่า ธรรมาภิบาล กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ ความดีงาม โดยการทำงานให้ถึงเป้าหมายนั้นต้องทำในทางที่ดีด้วย รวมถึงมีคุณธรรมในเรื่องของความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ซึ่งสำคัญมาก เพราะการจะเป็นผู้บริหารนั้นต้องมีคุณธรรมในข้อนี้ หากไม่มีก็ย่อมไม่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากหัวใจของลูกน้องและทีมงาน ต่อให้เป็นผู้บริหารที่มีความเก่งเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถปกครองคนเป็นจำนวนมากได้ และเรื่องความเพียร ไม่มีสิ่งใดที่สำเร็จโดยง่าย ต้องมีความเพียรหรืออดทนในการทำงาน”“เหนือ อื่นใด พระองค์ท่านยังได้พระราชทานกำลังใจไว้ว่า การทำกิจการงานใด ๆ ย่อมต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ทรงชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญา เคยมีรับสั่งไว้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสมองกลทั้งหลาย ใช้ทำอะไรได้มากก็จริง แต่ปัญญาของคนนั้นเก่งกว่าเครื่องจักรกลมาก เพราะฉะนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็ใช้ปัญญาแก้ไข แล้วทุกอย่างจะบรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ”

นายสมชัย กล่าวว่า แม้วันนี้พระองค์ท่านเสด็จสู่สรวงสวรรค์แล้ว แต่พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน สิ่งที่พวกเราควรทำต่อจากนี้ คือ น้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนไว้มาเป็นหลักในการเดินตามรอยพระบาท เชื่อว่าถ้าใครปฏิบัติตามแล้ว คนคนนั้นจะประสบความสำเร็จ ความเจริญ และหากทุกคนร่วมมือกันทำทั้งประเทศ ก็จะนำพาความเจริญมาสู่ประเทศได้อย่างแน่นอน

บ้านกานดา “ไม่ทำอะไรเกินตัว”

นาย อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า หลักการทรงงานรัชกาลที่ 9 เป็นหลักธรรมที่บริษัทยึดมั่นเสมอมาตลอด 30 ปี โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ทำอะไรเกินตัวแม้ธุรกิจต้องแข่งกับรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ กานดากรุ๊ปก่อตั้งมา 30 ปี ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 มาแล้ว ทำให้รู้ตัวเองว่า ต้องมุ่งสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

ธุรกิจทั่วหล้าใส่เกล้าฯ พอเพียง

นาย ปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า เราได้น้อมนำพระราชดำรัส มาใช้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และเป็นทางออกของเกษตรไทย ต้องเน้นการให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในแผนใหญ่ของยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ด้วย

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในองค์กรว่า พระองค์ท่านคือแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และการประกอบธุรกิจ ทำให้เรามีจิตสำนึกที่ดีในการไม่เอาเปรียบสังคมส่วนรวม เมื่อได้กำไรจากการทำธุรกิจก็ต้องคืนกำไรให้สังคม

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ได้น้อมนำหลักคำสอนมาใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดียวกับ นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้พยายามขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ด้าน ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า พระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 นั้น สำหรับตนแล้วถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง คือการมีจิตอาสา ความพอเพียง ขณะที่นายไกรสิน โตทับเที่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า คำสอนพระองค์ท่าน ครอบคลุมทุกด้าน หากนำมาปรับใช้ จะนำพาความสุข ความเจริญ ให้กับครอบครัว องค์กร และสังคม

นาย ฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ จะแนะนำพนักงานในการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่อง “ความประหยัด”

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า แนวคิดของพระองค์ท่านเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก องค์การยูเนสโก ส่งเสริมให้ทุกประเทศใช้ในการบริหารบ้านเมือง แนวคิดของพระองค์ท่าน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางรอดของโลก”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ