“วัดบวร” เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 9 ในพระอุโบสถ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารว่า กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมพระเกียรติที่สุด พระราชพิธีครั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์สดับปกรณ์สำหรับพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

ในการนี้ทางคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศราชวรวิหารจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “พระราชพิธีและพระราชกรณียกิจในการทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในหนังสือที่ระลึกเล่มนี้ได้รวบรวมภาพพระราชพิธีทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพพระราชกรณียกิจพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ รวมถึงภาพเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวช โดยหนังสือที่ระลึกดังกล่าวจะแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยพระโสภณคณาภรณ์ กล่าวว่า นอกจากหนังสือที่ระลึกดังกล่าว ทางคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้จัดพิมพ์แผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทูลลาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อแปรพระราชฐาน โดยสมเด็จพระสังฆราชตั้งพัดยศถวายพระพรในอุโบสถวัดบวรนิเวศราวรวิหาร เป็นอีกภาพบันทึกประวัติศาสตร์จัดพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 99,999 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีและประชาชน โดยหลังจากพระราชพิธีเสร็จสิ้นจะเร่งปรับพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้พสกนิกรจำนวนมากที่มาเฝ้ารอทูลละลองธุลีพระบาทและชมริ้วขบวนที่ 6 อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารเท่าที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางวัดจะได้เปิดให้พสกนิกรได้เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารและพระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำคัญ ภายในพระอุโบสถ

“วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชวัดพระแก้ว เสด็จประทับแรมวัดบวรนิเวศราราชวรวิหาร เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว จึงได้โปรดให้อัญเชิญพระสรีรางคารมาบรรจุที่ฐานองค์พระพุทธชินสีห์ ถือเป็นพระเกียรติภูมิของวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำรุงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทรงเป็นองค์อุปถัมภกทุกศาสนา ” ท่านเจ้าคุณโสภณคณาภรณ์ กล่าว

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ