ตารางการแสดงมหรสพเนื่องในงานถวายพระเพลิงฯ ทุกรายการทุกวันตลอดเดือนพฤศจิกายน

กระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่แผ่นพับตารางการแสดงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณพระเมรุมาศ และเวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ

มีรายละเอียดการแสดงต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้