ตามรอยธรรมราชา

คอลัมน์ CSR Talk

เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องบอกว่าสัจธรรมข้อนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตทุกชีวิตนั้นคือเราได้สูญเสียพระราชาที่เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินไปอย่างไม่หวนกลับมา ทำให้พสกนิกรชาวไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ แต่ขณะเดียวกัน เราในฐานะประชาชนของพระราชาควรที่จะรำลึกถึงพระราชาผู้ทรงธรรม ด้วยการสืบสานและถ่ายทอดเส้นทางแห่งธรรมของพ่อแห่งแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

ธรรมบรรยายหัวข้อ “ตามรอยธรรมราชา” โดย “พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ผ่านเวทีเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ให้ประชาชนกว่า 300 คน ได้คิดตามและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

“พระอาจารย์นวลจันทร์” ฝากข้อคิดในการใช้ชีวิต 12 ประการของพระราชาไว้ว่า

Advertisement

ข้อ 1.อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้น ฟังแล้วดูเหมือนทำง่าย แต่เมื่อตรึกตรองดูแล้ว การที่จะทะนุถนอมจิตใจดวงหนึ่งนั้นยากมาก เพราะหากเราเผลอไปทุบทำลายความหวังสุดท้ายของเขาเสียแล้ว เขาอาจใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งความหวัง มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนเป็นคนละคน

ข้อ 2.เมื่อมีคนเล่าว่า เขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยให้เขาฟุ้งไปตามสบาย พระองค์ทรงเป็นผู้มีความหวังดีต่อทุกคน มีอารมณ์ขันในการทำสิ่งต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

ข้อ 3.รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีก็มาแบบแว่ว ๆเหมือนกัน คนเราถูกกำหนดให้มีหูสองข้าง มีปากหนึ่งปาก ฉะนั้น จึงควรที่จะฟังมากกว่าพูด การฟังถือว่าเป็นช่องทางหาโอกาสในการใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควร

ข้อ 4.หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง บางครั้งเราไปสถานที่ที่ไม่เคยไป พอได้อ่านข้อมูลมีเป็นความรู้ เราก็จะเกิดความเข้าใจ วางตัวได้ถูกต้องกับสถานที่ ถูกกับกาลเทศะ

Advertisement

ข้อ 5.จะคิดการใด จงคิดให้ใหญ่ ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วย การทำงานจะต้องคิดให้ใหญ่เข้าไว้ แต่ระหว่างทางที่จะไป ต้องประกอบไปด้วยความสุขของผู้ทำ

ข้อ 6.หัดทำสิ่งดีให้กับคนอื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารู้ เหมือนกับการปิดทองหลังพระ ซึ่งเปรียบเสมือนการทำความดี ที่ไม่ว่าจะทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสูญเปล่า สักวันความดีที่สั่งสมไว้จะส่งผลให้ได้ดี

ข้อ 7.จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น ดังนั้นจงอย่าเชื่อไปเสียทุกเรื่อง แต่ให้คิดอยู่บนหลักข้อเท็จจริง ความมีเหตุและผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข่าวสารในโลกออนไลน์ยิ่งต้องกลั่นกรองให้ดี

Advertisement

ข้อ 8.หากมีเวลาเล่นเกมกับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้เด็กชนะไปเลย อยากให้มองถึงเมื่อเราต้องการให้อะไรก็ควรให้ในสิ่งที่เขาต้องการเสียก่อน แล้วค่อยยื่นสิ่งที่เราอยากให้ ถือเป็นการสอนที่ช่วยสร้างความเชื่อใจ

ข้อ 9.ใครจะวิจารณ์เราก็ช่าง ไม่ต้องเสียเวลาโต้ตอบ การงานเราจะไม่เดินหน้าหากมัวแต่แก้ไขตามคำพูดของผู้อื่นเพราะทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติด้านลบได้ ก็จงสร้างทัศนคติคิดบวกให้กับตัวเอง

ข้อ 10.ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สอง แต่อย่าให้ถึงครั้งที่สาม บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำ ถ้าโลกนี้ไม่มีใครให้โอกาสใคร และโลกนี้คงไม่น่าอยู่ ถ้ามีโอกาสถึงสามครั้งและยังไม่เกิดการพัฒนา

ข้อ 11.อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออก การทำงานอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุข ก็จงเดินออกมา อย่าเสียเวลาบ่นแต่ก็ทำงานกับเขาอยู่

ข้อ 12.ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร อะไรก็ไม่สำคัญอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่ทีแรกหรอก สิ่งสำคัญทำความคิดเป็นบวก มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นโอกาส

ข้อคิดการใช้ชีวิตที่พระอาจารย์นวลจันทร์ฝากไว้นั้นเป็นแนวคิดทางธรรมที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น หากเปลี่ยนความคิดมอง และมองในมุมกลับกันว่า ในเมื่อทุกสิ่งอย่างล้วนมีการดับ เราก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเจริญรอยตามเส้นทางที่พระองค์ทำไว้เป็นต้นแบบให้เราสานต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประเทศ

หลายคนพอฟังอย่างนี้แล้ว นึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนดูเกินตัวเรา แต่แท้จริงแล้ว การที่เราลงมือทำงานอย่างตั้งใจ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคีกัน เพราะการหยิบยื่นสิ่งดีให้กันและกัน ก็เท่ากับเราได้เดินตามรอยของพ่อไปอีกก้าวแล้ว

อย่าเหน็ดเหนื่อยในการทำความดี หรือทำการสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ถ้าหากเราท้อหรือเกิดหมดหวังที่จะทำความดีให้เราพึ่งนึกถึงองค์พระราชาของเราที่ท่านทรงงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ย่อท้อแม้เพียงวินาที