พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ โปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง ให้ประชาชนห่างไกล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม รายงานข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.songcharoen.com/phrameru/

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว หน้าแรกได้แสดงข้อความวัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ความว่า “โครงการจัดทำพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อการศึกษาเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์จัดเก็บเพื่อเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โครงการในพระดำริ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” โดยเมื่อคลิ๊กเข้าไปจะจัดแสดงภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา ในจุดสำคัญต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทางเดินโดยในเขตราชวัติจากทิศต่างๆ หันหน้าไปยังพระเมรุมาศ รวมถึงภาพเสมือนจริงบนพระเมรุมาศชั้น 1  2 และ 3 ในแต่ละทิศ ซึ่งผู้ชมสามารถเลื่อนชมได้รอบทิศทาง และสามารถซูมเข้าออกเพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมประติมากรรมได้อีกด้วย ท่ามกลางเสียงดนตรีประกอบ

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ยังได้เผยแพร่รายชื่อคณะผู้จัดทำ ซึ่งเป็นคณะจิตอาสา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประสานงานโครงการโดย วีรวรรณ์ จิรโศภิน, ช่างภาพโดย เซน นันทวิญญู, วรพจน์ ส่งเจริญ และวิษณุ ชุณหจินดา ดนตรีประกอบเพลง อาทิตย์อับแสง : Blue Day เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดย ศักดา ส่งเจริญ ซึ่งออกแบบและอำนวยการผลิตโดย วรพจน์ ส่งเจริญ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์