ใช้งบ 3.8 พันล้าน พัฒนาหนองหาร แก้ไขท่วม-แล้ง จ.สกลนคร

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.สกลนคร เดินหน้าแผนพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ระยะปี2560-65วงเงิน 3,800 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบบึง ปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่หนองหารและระบายน้ำ ออกจากหนองหารค่อนข้างต่ำ

สำหรับแผนพัฒนาหนองหาร ประกอบด้วยการเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำก่อนลงหนองหาร ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ พัฒนาโครงการผันน้ำส่วนเกิน โดยการก่อสร้างโครงการประตูระบาย(ปตร.) น้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมปรับปรุงร่องช้างเผือก ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้ 53 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อวินาที รวมทั้ง ใช้ ปตร.น้ำพุงควบคุมน้ำเข้าสู่ทางระบายน้ำร่องช้างเผือก และคลองหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง ลงสู่ลำน้ำก่ำ ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเลี่ยงหนองหารได้ ประมาณ 4.58 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

นอกจากนี้ จะทำการขุดลอกตะกอนดินหนองหาร และขุดลอกตะกอนปากแม่น้ำที่ไหลลงหนองหารจำนวน 10 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่หนองหาร และปรับปรุงขุดลอกลำน้ำก่ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำก่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ำโขง รวมทั้งเร่งกำจัดวัชพืช และเพื่อให้การใช้น้ำจากหนองหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะฤดูแล้งจะต้องสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบกระจายน้ำอีก 15 แห่ง

สำหรับสถานการณ์น้ำที่หนองหาร จ.สกลนคร ณ วันที่14 สิงหาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีการเร่งระบายน้ำออกจากหนองหารวันละประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้ำคงเหลือประมาณ 267 ล้านลบ.ม. ยังเกินความจุต่ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม.และระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกักแล้วและต่ำกว่าถนนรอบหนองหารแล้ว ด้วย ส่งผลให้พื้นที่ในเขตเทศบาลสกลนครกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ