ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คีรี กาญจนพาสน์ และคณะเฝ้าฯ

เมื่อเวลา 21.54 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

บัตรแรบบิท เป็นระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบตั๋วร่วมในการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอส และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียวเดินทางได้ในทุกระบบขนส่งสาธารณะ

รวมทั้งมีการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ ได้ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระปฐมบรมราชโองการ กับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ไปจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักด กับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย