กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายอาลัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนสถานทูตสหราชอาณาจักร และทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2565 เพจ UK in Thailand หรือ บัญชีเฟซบุ๊กทางการของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความ การเสด็จฯ เยือนทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า

“สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

พระราชวงศ์ของสหราชอาณาจักรและไทยมีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องยาวนาน และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2515 และ 2539

ฯพณฯ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ถวายการต้อนรับ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2