ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 18.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในการออกเมรุฯ โดยเสด็จพระราชกุศล พระสงฆ์และบรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 120 รูป รับทักษิณานุปทาน เวลา 18.00 น. พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม

และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุฯ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุฯ พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระแล้วรับพระราชทานฉัน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 400 รูป เวลา 12.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล เวลา 13.00น. เชิญโกศศพขึ้นรถวอจัตุรมุขไปเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส แล้วเชิญโกศแห่เวียนเมรุก่อนตั้งบนจิตกาธาน