ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 2 รมต.แต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ 2 รมต.แต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 19.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ 1.นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ 2.นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันเดียวกันนี้ ตนไม่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฎิญาณตน ภายหลังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากตรวจพบว่าติดโควิด-19 จึงต้องรักษาตัวให้หายก่อน จากนั้นค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าเดินทางเข้าทำเนียบช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ตรวจเอทีเคหลายหน แต่ไม่พบเชื้อโควิด-19 จึงเข้าทำเนียบตามนัดหมาย แต่ก่อนเข้าไปในพระราชวังสวนอัมพร สำนักพระราชวังดำเนินการตรวจทุกคนแบบ RT-PCR จึงพบว่าตนติดโควิด-19