ในหลวง พระราชินี ทรงหายจากพระอาการติดเชื้อโควิด-19 ผล ATK เป็นลบ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 2 ในหลวง พระราชินี หายจากพระอาการติดเชื้อโควิด-19 ผล ATK เป็นลบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวัง แถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการถวายการตรวจคัดกรองตามวาระปกติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถ พระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นปกติ ผลการตรวจ antigen test kit (ATK) เป็นลบ

คณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้ง 2 พระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้ว และทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติ

Advertisment

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

26 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

อนึ่ง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2565 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า

Advertisment

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ศ. 2565 เวลา 23.30 น. คณะแพทย์ประจำพระองค์ ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามวาระปกติ ผลการตรวจพบว่า ทรงติดเชื้อ มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง คณะแพทย์ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง