ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

วันที่ 30 มิถุนายน 25 66 เวลา 17.17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช..ม.ว.ม,ป.ภ,ท.จ.ว.ว.ป.ร. ๒,ก.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ครูคนแรกของโรงเรียนจิตรลดา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สิริอายุ 100 ปี

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์ สกุลเดิม “อิศรเสนา ณ อยุธยา” เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2465 เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นธิดาคนเล็กของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่รับราชการครู ด้วยการเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี 2498 โดยถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกับพระสหายเจ็ดคน ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนีย์เป็นพระอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน ปัจจุบัน ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา