โปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ องคมนตรี เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินสงเคราะห์ ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33 ครัวเรือน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

Advertisment

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุ บริเวณถนนเทศบาล สาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ และเยี่ยมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณวัดบุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โดยเหตุอัคคีภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 09.56 น. เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอยู่ในชุมชน ทางเข้า-ออกคับแคบ ประกอบกับขณะเกิดเพลิงไหม้มีลมกระโชกแรง จึงทำเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว

Advertisment

โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ระดมช่วยกันดับเพลิง ซึ่งเพลิงสงบลงเมื่อเวลา 10.42 น. ทำให้มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง 12 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 7 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จำนวน 33 ครัวเรือน 75 คน

ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป