โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ปริญญ รื่นภาควุฒิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก (๑) กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ