ร.10 โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระราชินี’

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์ และสามเณร รวม 43 รูป ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พร้อมเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร รวม 110 รูป ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 54 รูป ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง

พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทรงตั้งพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และโดยส่วนพระองค์เป็นประจำเสมอมา

ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2521 ทรงเคร่งครัดพระธรรมวินัยขณะทรงดำรงสมณเพศ ทรงเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทั้งยังทรงปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออบรมขัดเกลา กาย วาจา ใจ ตามหลักไตรสิกขาและกุศลกรรมบถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลสวดมนต์และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต เป็นประจำ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีด้วย

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ