“ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ให้กับประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต “ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต “ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต “ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต “ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ เสด็จฯวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต