ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์ที่นั่ง จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องเฝ้า ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งจัดทอดถวายในห้องเฝ้า และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา การนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา สมเด็จพระสันตะปาปาทูลลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จกลับ

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในหลวง พระราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์