เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถ่ายภาพกับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดา

เจ้าคุณพระถ่ายกับมารดา
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถ่ายภาพกับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดา ระหว่างเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.น่าน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ได้เผยแพร่ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดาในเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับไปปฏิบัติภารภิจในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 ที่จังหวัดน่าน เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ก่อนรับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2551