เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายสังฆทาน พระธรรมราชานุวัตร ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 50 ปี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายสังฆทาน พระธรรมราชานุวัตร ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 50 ปี โดยถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 10 รูป ถวายไดอารี่แก่พระภิกษุสามเณร 400 รูป

วันที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มเฟซบุ๊กคนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โพสต์ว่า วันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9, Ph.D) รองเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

คณะแอดมินเพจ คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ขอเผยแพร่ภาพเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร การนี้ เข้าสู่ภายในพระอุโบสถ กราบพระประธาน กราบเจ้าอาวาส (ผู้เป็นพระอาจารย์) สมาทานศีล กล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 10 รูป ถวายไดอารี่แก่พระภิกษุสามเณร 400 รูป และมอบให้ประชาชนผู้มาเฝ้าการต้อนรับ