โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า รวม 4 คน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า รวม 4 คน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ประกาศฉบับดังกล่าว มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 4 คน ดังนี้

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า
1. ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ
2. นายบังเอิญ จุ้ยมิน

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
1. นางขันเงิน จอมม้อย
1. นางพิทยา สาระมิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564


ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ