เชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง พระราชินี เนื่องในวันจักรี

เชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง พระราชินี เนื่องในวันจักรี

เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง พระราชินี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ขอเชิญประชาชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า

และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

เพจดังกล่าวแจ้งประชาชนด้วยว่า โปรดแต่งกายด้วยเสื้อสีหลือง และขอความร่วมมือยังคงสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด