ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565

เมื่อเวลา 16.56 น. วันที่ 15 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้า กราบทูลรายงาน
เครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆเสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จไปยังหอพระคันธารราษฎร์ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระราชพงศานุสร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง จากนั้น เสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังจระนำปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

จากนั้น เสด็จไปยังต้นนิโครธ ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้น เสด็จไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระมณเฑียรธรรม ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และพระพุทธบาทจำลอง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองน้อย

จากนั้น เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระบวรราชเจ้า

เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า จากนั้น เสด็จออกจากหอพระนาก ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ