ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรประสบวาตภัย อยุธยา

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ 900 ถุง แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย

ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานสถานการณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายในการให้การช่วยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแจ้งให้ทราบโดยขอให้การช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้โดยเร็ว

จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ


ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ