ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ 2,497 ราย

ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562-2563 วันที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เป็นวันที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคแรก) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ รวม 1,167 คน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคหลัง) ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ จำนวน 1,330 ราย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเภสัชศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ ทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ

ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี