ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27-29 พ.ค.65 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่เพจเฟซบุ๊ก โรงเรี...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.58  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เ...

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พ...
ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 วันที่ ...

ในหลวง พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้า...
ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ...
ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 ...
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง  พ...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล 2565 ทรงเจิมพระยาแรกนา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล 2565 ทรงเจิมพระยาแรกนา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ...

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพร...

ข่าวเด่นวันนี้