ญี่ปุ่นหาคนไทยทำงานช่าง รายได้ 1.5 แสน รับสมัครถึง 2 ก.ย.

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 มีเบี้ยเลี้ยง ฝึกจบรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 1.5 แสนบาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางาน โดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น มีประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2565 ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 21,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ค่าที่พัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟรี ต่อมาเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 158,764 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากแรงงานไทยสามารถมีรายได้ดูแลครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้แล้ว รายได้และประสบการณ์ที่นำกลับมายังมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

Advertisment

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานสูงสุด 3 ปี (36 เดือน) ในตำแหน่งงานทางเทคนิคประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • งานหล่อกลึงโลหะ
 • งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
 • งานเชื่อม
 • งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานพ่นสี
 • งานหลอม
 • พลาสติก
 • งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • งานแปรรูปอาหาร

โดยจะมีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และด้านช่าง ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ทดสอบสรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

Advertisment

3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

4.พ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

5.ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหาย

6.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” ไม่เคยทำงาน หรือเข้าเมือง หรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

7.สายตาปกติ และไม่บอดสี ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย และระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และตรวจสอบสถานะการสมัคร ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง” หรือตรวจสอบที่อีเมล์ของตนเอง

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ศูนย์สอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/prd, www.doe.go.th/overseas และเพจ facebook : IMthailand

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9428 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 1. ญี่ปุ่น ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 3.3% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 2. ญี่ปุ่นรับคนไทยฝึกงานเทคนิค 3 ปี ให้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของญี่ปุ่น
 3. รับสมัครฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น วันแรก ได้เงินเท่าไร ฝึกนานแค่ไหน