SX 2022 วันสุดท้ายคึกคัก! ประชาชนแห่ชมนิทรรศการความยั่งยืน พร้อมชิม-ช็อป แน่นศูนย์สิริกิติ์

มาเลยยังทัน! SX 2022 วันสุดท้ายที่ศูนย์สิริกิติ์ คนแห่ชมนิทรรศการความยั่งยืน โซนชิม-ช็อป สุดคึกคัก!

วันที่ 2 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 มหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในอาเซียน จัดโดย 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์สิริกิติ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่เปิดให้เข้างานเวลา 10.00 น. มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่โดยมากมากันเป็นครอบครัว ทยอยเข้าร่วมงาน SX 2022 เป็นจำนวนมาก จากการสอบถามพบว่า ต้องการมาชมนิทรรศการด้านความยั่งยืน เพราะคิดว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบัน

ภายในโซนนิทรรศการ ชั้น G แบ่งเป็นโซนย่อย อาทิ “SEP Inspiration” นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy-SEP) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการจัดงาน SX 2022 สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

โซน “Better Me” นำเสนอองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน อย่างเรื่องสุขภาพ อาหาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โซน “Better Living” ที่องค์กรชั้นนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยแนวคิดส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไปสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และโซน “Better Community” นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังต้องการมาชมและเลือกซื้ออาหารในโซน SX Food Festival ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังกว่า 100 ร้าน ทั้งสตรีตฟู้ด ภัตตาคาร โรงแรม ร้านของเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย และมาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย มาไว้ที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เป็นอีกโซนที่คึกคักและได้รับความนิยมอย่างมากตลอดวัน เนื่องจากมีอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป

SX 2022 ยังมีโซน “Kids Zone” ที่ฮอลล์ 7 ชั้น LG ที่ครอบครัวสามารถพาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้เด็ก ๆ ตลอดวัน รวมทั้งมีโซน “SX Marketplace” ที่ฮอลล์ 8 ชั้น LG รวบรวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและร้านงานฝีมือกว่า 300 ร้าน มาจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าทอ ที่นำมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทันสมัย เสื้อผ้าจากใยกัญชง กระเป๋าทำจากถุงปูน สอดรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ฯลฯ ทั้งยังมีตลาดต้นไม้ ซึ่ง SX Marketplace เป็นอีกโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานไม่แพ้โซนอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงาน SX 2022 ที่ศูนย์สิริกิติ์ ได้ถึงเวลา 20.00 น. ของวันนี้ (2 ตุลาคม)