SX 2022 เผยความสำเร็จ! กว่า 2.5 แสนคนร่วมงาน พร้อมเดินหน้า “ความยั่งยืน” ต่อเนื่อง

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
ฐาปน สิริวัฒนภักดี

SX 2022 เปิดความสำเร็จ คนร่วมงานกว่า 2.5 แสนคน ยอดขายกว่า 25 ล้านบาท หนุน “ความยั่งยืน” ต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่เอสเอ็กซ์ แกรนด์ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในอาเซียน จัดโดย 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการ SX 2022 กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ร่วมงาน ที่หันมาตระหนักเรื่องการสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ รวมทั้งความมีจิตอาสาและจิตใจที่อยากร่วมกันสร้างสรรค์ ล้วนสร้างประโยชน์ดี ๆ ให้ทั้งส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไม่ใช่งานปิด SX 2022 แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งของพลังในการร่วมมือของทุกคน

“ผมมีโอกาสเรียนรู้เรื่องงานพัฒนาจากท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเรื่องงานพัฒนากับท่านว่า ‘สุเมธต้องทำงานต่อ เพราะงานยังไม่เสร็จ’ ประโยคดังกล่าวหมายถึงว่า งานพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด เราต้องช่วยกันทำต่อไป รวมถึงต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเช่นกัน”

Advertisment

“ผมขอขอบคุณทุกสถาบันและหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ส่วนงานราชการมีบทบาทเป็นผู้กำหนดกรอบวิธีการทำงานให้เกิดขึ้น ช่วยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนที่อาจเป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีของประเทศชาติร่วมกัน”

นายฐาปนกล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญในวันนี้ คือ ทุกคนมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก ธีมของงาน SX 2022 ใช้คำที่เรียบง่าย คือ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะต้องการให้ความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวบุคคล จากนั้นเป็นเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของเราที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม SX 2022 จะทำให้คนไทยได้เกิดความตระหนักรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติ ต่อยอดคำว่า sufficiency (ความพอเพียง) สู่ sustainability (ความยั่งยืน)

“พวกเราในฐานะคนไทย ขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนและเป็นกรอบคิด มาเรียนรู้และประยุกต์ในการใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดคุณค่า และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ จะอยู่ในใจของทุก ๆ คนตลอดไป” ประธานอำนวยการ SX 2022 กล่าว

Advertisment

ด้าน นางต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2022 เผยว่า มหกรรมความยั่งยืนครั้งนี้ จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์สิริกิติ์ ภายในงานมี 100 องค์กรชั้นนำ และ 150 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและขึ้นเวทีเสวนา มีร้านอาหารและร้านค้าตลาดออร์แกนิก 126 ร้าน มียอดขายรวม 15 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 ตุลาคม) ส่วนร้านค้าและเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนมี 294 ร้าน มียอดขายจากการอุดหนุนชุมชนผ้าขาวม้าและร้านค้าชุมชนจาก 50 จังหวัดและเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนกว่า 9.3 ล้านบาท (ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม)

“ตลอด 7 วัน มีผู้เข้าชมงาน SX 2022 กว่า 253,000 คน ในจำนวนนี้เข้าร่วมโซน SX Food Festival กว่า 150,000 คน เข้าช้อปใน SX Marketplace 42,000 คน มีผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วม Kids Zone 26,000 คน มีนิสิตนักศึกษาจาก 30 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน 8,000 คน มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าชมงาน 500 คน เป็นต้น”

ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2022 กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะภายในงานว่า มีขวด PET หลังการบริโภค ที่ทิ้งลงถังคัดแยกและเครื่อง RVM ที่นำมาแลกผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 38,000 ขวด PET น้ำหนักรวม 571 กิโลกรัม มีกระป๋องหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จำนวน 14,500 กระป๋อง น้ำหนักรวม 217 กิโลกรัม และมีขวดแก้วหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จำนวน 2,165 ขวดแก้ว น้ำหนัก 563 กิโลกรัม

ด้านขยะเศษอาหาร (food waste) มีอาหารเหลือทิ้งที่เข้าสู่กระบวนการทำเป็นปุ๋ย จำนวน 1,075 กิโลกรัม และได้ปุ๋ยจากการกำจัดขยะอาหารเหลือทิ้งลงเครื่อง Oklin จำนวน 107.47 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีอาหารนับเป็นเสิร์ฟจากตู้เย็นปันสุขเข้าสู่โครงการรักษ์อาหารโดย SOS เพื่อนำไปมอบให้ผู้ขาดโอกาสได้รับประทาน จำนวน 1,138 เสิร์ฟ อีกด้วย

ฐาปน สิริวัฒนภักดี