กระทรวงแรงงานเปิด e-Catalog สร้างรายได้ให้แรงงานนอกระบบ

กรมการจัดหางาน เชิญประชาชนช้อปของขวัญปีใหม่ จัดงาน “ช้อปของที่ใช่…ให้คนที่ชอบ” พร้อมเปิดตัว e- Catalog เพิ่มความสะดวก เลือกซื้อสินค้าแบบนิวนอร์มอล

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงแรงงานจึงชวนกลุ่มอาชีพอิสระที่กรมการจัดหางานสนับสนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมออกบูทในงาน “ช้อปของที่ใช่…ให้คนที่ชอบ”

โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพจากกลุ่มอาชีพอิสระที่กรมการจัดหางานสนับสนุน (กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มกระเป๋าดีมีสไตล์ กลุ่มหัตถกรรมทองลงหิน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านครัวตะวันตก งานปักเลื่อมลูกปัด ปักไหม กลุ่มกลึงไม้ตาล ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ตาล กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน ทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มแปรรูปเส้นกกตำบลบางพลวง กลุ่มโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์ และกลุ่ม khonlabai Craft กระเป๋าแฮนด์เมด

เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลือกซื้อของขวัญปีใหม่เป็นของฝากให้คนสำคัญ มาเลือกช้อป ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมเปิดตัว e-Catalog สำหรับเป็นช่องทางนำเสนอสินค้าของกลุ่มอาชีพอิสระในรูปแบบออนไลน์ โดยขณะนี้มีการรวบรวมสินค้าของกลุ่มฯไว้กว่า 63 กลุ่ม 45 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ 378 รายการ ให้ผู้ที่สนใจสินค้าสามารถเลือกชมสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

“สำหรับใครที่กำลังเตรียมไป ช้อปของที่ใช่…ให้คนที่ชอบ ในเทศกาลปีใหม่ ผมขอฝากสินค้าคุณภาพจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพราะนอกจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้ว ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น ในประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางอาชีพ กระจายรายได้สู่แรงงานนอกระบบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีงาน มีรายได้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่กรมการจัดหางานสนับสนุนเหล่านี้ (กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน)

กรมฯจะคอยให้คำแนะนำตั้งแต่การรวมกลุ่มรับงานอย่างถูกต้อง แนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แนะนำช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่าย ที่สำคัญยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กลุ่มอาชีพฯ กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิต

“เดิมกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระที่กรมการจัดหางานสนับสนุนได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนฯ จากร้อยละ 3 ต่อปี เหลือร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 และให้กู้ในอัตราร้อยละ 0 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมกองทุน

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่ก่อตั้งกองทุนฯจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพฯที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ทั้งสิ้น 574 กลุ่ม ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ 62,784,000 บาทต่อปี และในปี 2566 กรมฯวางแผนจะคัดเลือกกลุ่มอาชีพฯที่มีความเข้มแข็งเป็น best practice เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างในการเพิ่มศักยภาพ แบ่งปันความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพฯมีความเข้มแข็งต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจชมผลิตภัณฑ์จาก e-Catalog ของกลุ่มอาชีพฯ สามารถติดตามอุดหนุนสินค้าได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/vgnew และสำหรับผู้ที่มีไอเดีย หรือสนใจรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่กลุ่มอาชีพฯ ตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02 245 1317

ด้านนางมีนา มุหมัดอารี หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านครัว กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพที่กรมการจัดหางานสนับสนุนมา ร่วม 15 ปี ตนและสมาชิกในกลุ่มรวม 10 คน ทำผลิตภัณฑ์สายคล้องแมสจากคริสตัลจำหน่าย รับรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน


การรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากนอกจากเรื่องรายได้แล้ว ยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของแม่บ้านในชุมชน ต่อยอดไปทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านอื่น นอกจากนี้กองทุนรับงานไปทำที่บ้านยังมีส่วนช่วยอย่างมาก สมาชิกกองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินลงทุนซื้ออุปกรณ์ด้วยดอกเบี้ยต่ำ นางมีนากล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า เมื่อ 5 ปีก่อน ตนได้เป็นตัวแทนกลุ่มรับรางวัลกองทุนผู้รับงานดีเด่น จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย