กลยุทธ์ TCP สร้างคนมุ่งสู่องค์กรระดับโลก

TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ 2499 จากบริษัทขายยาชื่อว่า “หจก.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล” ก่อนที่จะขยายธุรกิจสู่ความแข็งแกร่ง ด้วยการผนึกกำลังเป็นกลุ่มธุรกิจ TCP ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ที่ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) สปอนเซอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน TCP มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติ (multinational company) ในฐานะแบรนด์ระดับโลกของคนไทย จึงปรับโฉมองค์กรให้ก้าวข้ามเฟรมเวิร์กเดิมสู่นวัตกรรมใหม่ ที่จะส่งผลให้สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถประสานการทำงานร่วมกันแบบ think global และ act local พร้อมดึงดูดคนเก่งและคนรุ่นใหม่มาร่วมงานมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระดับโลก

ประกรรษ์ จันทร์ทอง
ประกรรษ์ จันทร์ทอง

“ประกรรษ์ จันทร์ทอง” ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าเมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าจะขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ จึงทำให้ต้องปรับโมเดลธุรกิจ ปรับผังองค์กร และลักษณะการทำงานแบบใหม่

จากที่เคยบริหาร business unit แยกเป็นส่วน ๆ ก็จัดให้เป็นแบบสากล ที่แยกการบริหารแบบส่วนของสำนักงานใหญ่ที่เป็นผู้ดู และกำหนดทิศทางในภาพใหญ่ รวมถึงสำนักงานโกลบอลที่ให้แต่ละประเทศสามารถบริหารแบบของตัวเองในระดับปฏิบัติการได้

กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินตามแผนการปรับองค์กร โดยมีพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 โดยมุ่งเน้นทำให้เป็นองค์กรที่น่าทำงาน มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความคาดหวังของการทำงานยุคใหม่ ส่งเสริมทั้งชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวให้สมดุล

Advertisment

รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและองค์กร ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อม ๆ กับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ‘รุก บวก สุดพลัง’ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการทำงานในยุคปัจจุบัน

สำหรับการดึงดูดคนให้อยู่กับองค์กรในสภาวะการแข่งขันแย่งคนเก่งที่ดุเดือดในปัจจุบัน ทำให้หลาย ๆ องค์กรต้องหันมาปรับตัวเอง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานใหม่ ที่สำคัญต้องดูแลคนทั้งด้านกายและใจ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP มีพนักงานราว 5,000 คนทั้งไทยและต่างประเทศ จึงสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

พบว่าพวกเขามีความพึงพอใจทั้งในแง่การเติบโตและความสุขในการทำงาน เฉลี่ยสูงถึง 79% ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของ TCP ที่ให้ความสำคัญกับคน 5 ด้านคือ

หนึ่ง การงาน : พัฒนาทักษะการทำงานผ่านการเรียนรู้มากกว่า 630 หลักสูตร ด้วยแอป TCP Learning+

Advertisment

สอง การเงิน : ดูแลการเงิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

สาม จิตใจ : ดูแลสุขภาพใจ เปิดให้ปรึกษาด้านสุขภาพจิต เมื่อไม่สบายใจ หรือความเครียดรุมเร้า

สี่ ความสมดุล : การทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ทำงานโดยเน้นผลลัพธ์มากกว่าเวลา ปรับแนวทางการทำงานเป็นดิจิทัล

ห้า โอกาส : เติบโตได้ทั้งในสายงาน และโอกาสเติบโตในด้านอื่น ทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไทยระดับโลก

“ประกรรษ์” กล่าวด้วยว่า คงต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงในสังคม ว่าคนทำงานจำนวนมากเกิดภาวะหมดไฟ เหนื่อยหน่าย ไม่พอใจกับสภาพการทำงาน หรือและผลตอบแทนที่ได้รับ ทำให้พวกเขามีความเครียดสูง อีกทั้งคนรุ่นใหม่จะเลือกทำงานกับบริษัทที่ส่งเสริมรูปแบบความสมดุลระหว่างเรื่องชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงานได้

ซึ่ง pain points เหล่านี้เป็นสิ่งที่ TCP ให้ความสำคัญ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นอยู่ของพนักงานในทุก ๆ ด้านให้ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพราะคนคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ถ้าพนักงานไม่มีความสุข องค์กรจะเดินหน้าต่อไปได้ยาก

TCP จึงให้ความสำคัญกับ workplace ด้วยการปรับปรุงสำนักงานในไทยและต่างประเทศ กอปรกับแนวคิด open office พื้นที่ทำงานเปิดโล่ง พร้อมจัดสรรพื้นที่กว่า 30% เป็นพื้นที่ส่วนกลาง แบบ co-working space เพื่อใช้เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิด

TCP

“เราคำนึงถึงความสำคัญของบรรยากาศการทำงานที่ดี เพราะสำนักงานเป็นมากกว่าแค่ที่ทำงาน หากมีความสะดวกสบาย มีมุมทำงานให้พนักงานนั่งตรงไหนก็ได้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบคนข้ามสายงาน เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรมากขึ้น

นอกจากนั้น เราให้ความสำคัญกับการดูแลคนผ่านแนวคิด work-life integration จึงปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยเน้นการทำงานอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนการทำงานให้มีความทันสมัย คล่องตัว รองรับการทำงานทุกที่ และไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ออฟฟิศทุกวัน”

อีกแง่มุมหนึ่งของการบริหารคน คือการบริหารความคาดหวัง เรามีการทำ salary survey เพื่อทำให้ค่าตอบแทนของ TCP สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ทั้งยังทำให้คนทำงานมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ และพัฒนาทักษะเก่งขึ้น โดยมีหลักสูตรพัฒนาทั้งแบบเรียนในห้องเรียน และออนไลน์ผ่านแอป TCP Learning+ กว่า 630 หลักสูตร อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ต้องการพื้นที่ให้คิดหรือสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง

“ที่สำคัญยังเปิดโอกาสสู่โลกการทำงานในสาขาต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมพนักงานทุกคนเป็น team player ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ดังเช่นที่ผ่านมา TCP จัดตั้งทีมงาน incubator เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพเต็มที่ โดยเราทำหน้าที่สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ ทดลอง และทดสอบไอเดียใหม่ ๆ ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงใจลูกค้า

และจุดเด่นที่แตกต่างของ TCP คือการสร้างความมั่นคงทางการเงิน นอกจากการมีงานและสุขภาพที่ดีแล้ว สุขภาพทางการเงินต้องดีด้วย กลุ่มธุรกิจ TCP จึงมีนโยบายเสริมสภาพคล่องของกระเป๋า โดยให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้า และรับเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยวางแผนระยะยาวด้วยการเสริมความรู้ทางการเงิน หรือเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ”

ทั้งนั้น เพราะ TCP เชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรควรเริ่มจากคน, ความสุขจากการมีงานที่ดี, สุขภาพกายใจที่ดี, วางแผนการเงินที่ดี และสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง อันเป็นปัจจัยในการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งการจะปลุกพลังธุรกิจให้เติบโต เราต้องปลุกพลังคนข้างในให้เดินไปด้วยกันได้ ถ้าคนข้างในอ่อนแอ เราก็ไม่สามารถเติมพลังให้ลูกค้าได้

อันเป็นคำตอบสุดท้ายของ “ประกรรษ์ จันทร์ทอง”