สวีท มีท หนุน 1 ล้านบาท ดูแลโภชนาการเด็ก 700 คนในพื้นที่ห่างไกล

โภชนาการเด็ก
ภาพจาก : สวีท มีท (ประเทศไทย)

สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน ลุยกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD ของมูลนิธิยุวพัฒน์ 1 ล้านบาท เร่งช่วยเหลือโภชนาการเด็กนักเรียนกว่า 700 คนในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน ปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ขึ้นมา โดยสานต่อจาก นโยบายและวิสัยทัศน์ของ “นายเอกภัท เตมียเวส” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ เตมียเวส กรุ๊ป และประธานกรรมการ บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด

โดยตลอด 5 ปี ของการดำเนินธุรกิจมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการบริจาคหมวกกันน๊อคให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ แต่ในปีนี้ (2566) ทางบริษัทมีเป้าหมายเพิ่มเติมโดยจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านโภชนาการและการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นต้นทุนสำคัญของชีวิตทั้งยังสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคแบรนด์คนไทย

นางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล
นางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด

ล่าสุดทางบริษัทได้ร่วมกับโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดทำโครงการขึ้นในชื่อ  Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” โดยเข้าไปสนับสนุนการดูแลโภชนาการเด็กทั้งเรื่องงบประมาณและความรู้ เราหวังให้การสนับสนุนครั้งนี้เป็นการให้ที่มากกว่าการเติมเต็มมื้ออาหาร แต่จะเป็นการขับเคลื่อนงานโภชนาการรอบด้าน ด้วย 4 แกนหลักสำคัญ คือ

  1. เติมเต็มมื้ออาหารคุณภาพ (Good Food)
  2. เสริมความรู้โภชนาการอย่างรอบด้านให้กับผู้ดูแล (Good Knowledge)
  3. สนับสนุนแหล่งอาหารปลอดภัย (Good Farm)
  4. ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอย่างใกล้ชิด (Good Health)

ซึ่งผลของการทำงานทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและการพัฒนาด้านโภชนาการที่ยั่งยืนต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติต่อไป

Advertisment

นางสาวพิจิตรากล่าวต่อว่า สำหรับการสนับสนุนในปี 2566 นี้ สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน ได้ตั้งเป้ามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบเป็นทุนในการบริหารและดำเนินโครงการ โดยได้เริ่มที่โรงเรียนในพื้นที่การทำงานของโครงการ FOOD FOR GOOD ซึ่งมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา กว่า 700 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และเลย

“การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้เราอยากให้มองว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากทาง สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เพียงอย่างเดียว แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า พาร์ทเนอร์ทั้งกลุ่มโฮเรก้า กลุ่ม B2B ตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ และผู้บริโภคทุกคน

ดังนั้นจึงอยากให้คิดว่านี่เป็นโครงการที่ทุกคนร่วมกันตอบแทนสู่สังคม ทุกการสั่งซื้อและบริโภคน้ำมันพืช เพลิน ทุกขวด ผู้บริโภคประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ ซึ่งการดำเนินการของโครงการ สามารถติดตามและรับทราบผลได้โดยสแกน QR Code หลังขวดน้ำมันพืช เพลิน หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  www.plearncookingoil.com หรือเฟซบุ๊ก plearncatering”

โภชนาการเด็ก
ภาพจาก สวีท มีท (ประเทศไทย)

ด้านนางสาวประภาพรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการ โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กยังคงเป็นปัญหาใหญ่โดยรวมของเด็กไทยกว่า 2.9 ล้านคน รวมถึงเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของอาหารและการดูแลโภชนาการเด็กที่ยังต้องปรับปรุง ภาวะทุพโภชนาการจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ และลดขีดความสามารถด้านสติปัญหา

Advertisment

อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคติดต่อเรื้อรังได้ในอนาคต ถึงแม้ว่าปีนี้เป็นปีที่ 9 ของการดำเนินงานที่ได้ช่วยเหลือเด็กไทยได้รับความสมดุลทางด้านโภชนาการ แต่ยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกหลายล้านคนในหลายพื้นที่ ที่ประสบปัญหานี้และรอคอยการช่วยเหลืออยู่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากสังคม ทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็ก ๆ ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู แม่ครัว หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการแก้ปัญหาจึงจะสามารถบรรลุผลและประสบความสำเร็จได้ โดยผู้ที่สนใจข้อมูลของโครงการ สามารถติดตามได้ที่ www.foodforgood.or.th