PwC ผนึก SAP โชว์กลยุทธ์ ESG เพื่อบรรลุ Net Zero

ESG

ไม่นานผ่านมา PwC และ SAP เปิดตัวกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมร่วมกันเพื่อให้ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ โดยกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการสร้างโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือเพื่อจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (environmental, social and governance : ESG) ซึ่งครอบคลุมการวัดผล การรายงาน และการควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการลดก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ และการวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ

กลยุทธ์ ESG ถือเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งของการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง PwC และ SAP ซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งมอบโซลูชั่นด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กับลูกค้ามากกว่า 80 ประเทศ

สำหรับกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน ESG และการบัญชีของ PwC โดยมีเป้าหมายช่วยธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ ESG ในการดำเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ผสมผสานด้วยโซลูชั่น SAP® Cloud for Sustainable Enterprises, โซลูชั่น SAP Sustainability Control Tower และโซลูชั่น SAP Product Footprint Management

ที่ไม่เพียง PwC และ SAP จะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโต เพื่อรองรับความคาดหวังของลูกค้า และนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญ ยังช่วยลูกค้าในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) และการรายงานความยั่งยืน

นอกจากนั้น กลยุทธ์ของ PwC และ SAP ยังมีโซลูชั่นที่ครอบคลุมกลยุทธ์ ESG ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย และการยอมรับเครดิตภาษี ไปจนถึงจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก และการวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีความท้าทาย 3 อันดับแรกในการรายงานด้าน ESG การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการรายงานความยั่งยืนจะถูกระบุอยู่ในกลยุทธ์นี้ด้วย ดังต่อไปนี้

หนึ่ง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการวัดก๊าซคาร์บอนในระดับกลุ่มนักลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ให้กู้ หน่วยงานกำกับดูแล และลูกค้า

สอง การดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนการผนวกมาตรการด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผนวกประเด็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้ากับหน่วยงานของธุรกิจโดยตรง เช่น การค้า, การแปลงเงินกำไรเป็นทุน และภาษี

สาม การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห่วงโซ่อุปทานที่ขยายการสนับสนุนสำหรับมาตรการด้าน ESG เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบของซัพพลายเออร์ต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ที่สำคัญ PwC และ SAP มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการรายงาน และการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำรายงานทางการเงินแห่งสหภาพยุโรป (European Financial Reporting Advisory Group : EFRAG) และคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระหว่างประเทศ (International Sustainability Standards Board : ISSB)

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง และเสนอโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

“บ็อบ มอริตซ์” ประธาน บริษัท PwC โกลบอล กล่าวว่า ESG เป็นสิ่งจำเป็นทางธุรกิจ และเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ระดับโลกของ PwC คือสมการใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยลูกค้าสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขา และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

โดยข้อกำหนดในรายงาน ESG และการเปิดเผยข้อมูลใหม่กำลังได้รับการจัดตั้งขึ้น และความโปร่งใสที่มากขึ้น ทั้งยังมีความสำคัญต่อการสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อถือ เพราะแกนหลักของกลยุทธ์คือการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาโซลูชั่นด้าน ESG

“ตลอดเวลาผ่านมา PwC ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ส่งมอบตามข้อกำหนดที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG ด้วยความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียงด้านความไว้วางใจ และความซื่อตรงของเรา ร่วมกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ SAP จะช่วยนำเสนอศักยภาพและโซลูชั่นที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความท้าทายขององค์กรในการปฏิบัติตามพันธสัญญาด้าน ESG และความยั่งยืน”

“คริสเตียน ไคลน์” ซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท SAP SE กล่าวเสริมว่า กุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกคือ ความโปร่งใส

“ดังนั้น ความร่วมมือของเราจะผสมผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าของ PwC เข้ากับพอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนชั้นนำของเรา ซึ่งความโปร่งใสด้าน ESG ที่เกิดขึ้น จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิวัติรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนที่โลกต้องการอย่างเร่งด่วน”

“จิรพล ตังทัตสวัสดิ์” หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า PwC เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SAP มาอย่างยาวนาน ทำให้ดึงจุดแข็งมาผสมผสานกับบริการด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยลูกค้ากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และตอบโจทย์ด้าน ESG รวมไปถึงให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jones Sustainability Index ผ่านการประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


“ดังนั้น การร่วมมือสร้างนวัตกรรมใหม่ระหว่าง PwC กับ SAP ครั้งนี้ จึงถือเป็นการต่อยอด และพัฒนาโซลูชั่นโดยใช้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีของ SAP ซึ่งใช้ระบบคลาวด์ในการติดตามผลการดำเนินการด้าน ESG โดยมีการคำนวณปริมาณคาร์บอนที่บริษัทใช้เพื่อให้สามารถออกรายงานสนับสนุนการตรวจสอบ และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการได้”