อาคารย่านพระราม 9 ทรุด กระทรวงแรงงานเตรียมสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง

อาคารย่านพระราาม 9 ทรุด

อาคารทรุด ย่านพระราม 9 ทำลูกจ้างบาดเจ็บ กระทรวงแรงงานหาสาเหตุ และสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม หาสาเหตุและเร่งช่วยเหลือตามสิทธิ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีเหตุอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยถล่มทับลูกจ้างบาดเจ็บ 5 ราย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ในเบื้องต้น ได้รับรายงานจากพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ว่า เหตุเกิดในพื้นที่ใกล้เคียงกับอาคารโชว์ดีซี ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขณะเกิดเหตุมีลูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารประมาณ 130 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย สัญชาติกัมพูชา นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชแล้ว จำนวน 3 ราย และไม่ประสงค์ให้นำส่งโรงพยาบาลจำนวน 2 ราย

“ผมสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ พร้อมจะเดินทางไปเยี่ยมลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเพชรเวช และจะเร่งดำเนินการให้ได้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป”

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (สรพ.5) จะเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อตรวจสอบว่านายจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

Advertisment

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือไม่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย สัญชาติกัมพูชา เป็นผู้ประกันตน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 3 ราย เพศหญิง 2 ราย ชื่อ Miss Ne Ehea และ Miss Thai Ehum เพศชาย 1 ราย ชื่อ Mr.Chhin Chhoeun ทั้ง 3 รายบาดเจ็บเล็กน้อย อีก 2 รายไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล

โดยสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท กรณีบาดเจ็บรุนแรงจ่ายค่ารักษาตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงจนสิ้นสุดการรักษา กรณีลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานแต่ไม่เกิน 1 ปี

อาคารย่านพระราาม 9 ทรุด

Advertisment