สิทธิประกันสังคม ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

สุนัข
Photo by: Isabel Vittrup Pallier/unsplash

ช่วงหน้าร้อนมักเป็นเวลาเสี่ยงกับโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าช่วงอื่น ๆ โดยโรคนี้เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies) ที่มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมถึงคนด้วย

การติดเชื้อทำให้ระบบประสาทถูกทำลายและตายได้ โดยในประเทศไทยพบการติดเชื้อในสุนัข แมว และมนุษย์อยู่ทุกปี ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่มียารักษา หากถูกสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือแม้กระทั่งน้ำลายจากสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าบาดแผล หรือเข้าตา จมูก ปาก ก็ต้องรักษาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น แม้จะเป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เสียชีวิตได้ คนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 100% หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่ถูกต้อง หลังจากถูกกัดหรือสัมผัสเชื้อ ดังนั้น หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันที

หากเป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมให้ความคุ้มครองสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนรักษาหลังจากได้รับไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (แต่หากเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค จะไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้)

การใช้สิทธิที่ไหน อย่างไร?

เข็มแรก : กรณีฉุกเฉิน (หลังสัมผัสโรค) หากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่ได้ ก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลอื่น ๆ ได้

Advertisment

โดยให้ผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบรับรองแพทย์ไปยื่นเรื่องเบิกเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

เข็มต่อไป : เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ประกันตนไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและเบิกไม่ได้

วิธีรับมือโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากโรคนี้ไม่แสดงอาการทันทีหลังถูกกัด ต้องรอเวลาระยะฟักตัวของโรคประมาณ 3 เดือน เมื่อแสดงอาการป่วยแล้วจะไม่มีทางรักษา จะเสียชีวิตทุกราย จึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ในแต่ละพื้นที่ ทุกสถานที่ มักมีสุนัขประจำถิ่นอาศัยอยู่ ยิ่งถ้าเราเป็นคนแปลกหน้า สุนัขก็จะแสดงอาการหวงถิ่น และจู่โจมเข้ามาทำร้ายหรือกัดได้ เราควรตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ อย่าตกใจ อย่าวิ่ง เปลี่ยนมาเดินเร็วแทน หากเจอสุนัขแปลกหน้า อย่ามองหน้าสุนัข เพราะการมองตาสุนัขคือการท้าสู้

Advertisment

อย่าถือของพะรุงพะรัง แต่งตัวรุ่มร่าม สุนัขมักเห่าคนที่แต่งตัวแปลก ๆ หากโดนสุนัขเห่าขู่ให้ใช้เสียงดังสั่ง ดุ บอกให้มันกลับไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคมให้สิทธฉีดรักษาโรคพิษสุนัขบ้า