18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก ทำความรู้จักทรัพยากรที่ 7 กู้วิกฤตธรรมชาติ

recycle
Photo: Sigmund/unsplash

วันรีไซเคิลโลก เป็นงานประจำปีที่มีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการรวมตัวของบุคคล องค์กร และรัฐบาลจากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล โดยธีมของ Global Recycling Day 2023 คือ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”

เพราะเมื่อพูดถึงการรีไซเคิล เราทุกคนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลที่ใช้ได้อย่างล้ำหน้า ต้องคิดนอกกรอบ เพราะการใส่ขยะรีไซเคิลลงในถังขยะนั้นไม่เพียงพอ ต้องทำเชิงรุกและหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดขยะ (reduce) ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (reuse) และการรีไซเคิล (recycle)

ประวัติวันรีไซเคิลโลก

วันรีไซเคิลโลกมีการเฉลิมฉลองทุกปีในวันที่ 18 มีนาคม โดยในปี 2566 นับเป็นครั้งที่ 8 เพราะวันรีไซเคิลโลกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดย Global Recycling Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการรีไซเคิลและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ The Bureau of International Recycling ในปี 2561 ให้วันดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่อปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตอย่างเป็นทางการ

ทรัพยากรโลกสิ่งที่ 7 แก้วิกฤตทางธรรมชาติ

ในบรรดาทรัพยากรธรรมชาติของโลก เรามักนึกถึง 6 หกสิ่งที่สำคัญที่สุด ได้แก่ น้ำ อากาศ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ทรัพยากรเหล่านี้แสดงถึงรากฐานของการดำรงชีวิต เพราะอาหารทั้งหมดของมนุษย์ เครื่องยังชีพทั้งหมด และทรัพย์สินทั้งหมด ล้วนมาจากองค์ประกอบทั้ง 6 นี้ ทุกวันนี้มนุษยชาติไม่สามารถอยู่รอดได้หากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามทรัพยากรเหล่านี้มีจำกัดและหมดลงได้ จากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังโดยไม่คิดว่าจะมีอะไรมาทดแทน สวนทางกับขยะหลายพันล้านตันที่ถูกเทลงในหลุมฝังกลบทุกปี

ด้วยเหตุนี้ Global Recycling Foundation จึงกำหนดให้วัสดุรีไซเคิลเป็น “ทรัพยากรที่ 7” (The Seventh Resource) ซึ่งสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ และตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินด้านสภาพวะโลกร้อน และหากทุกคนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รวดพอ เราจะเห็นอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การละลายของน้ำแข็ง ทวีปเกิดไฟไหม้และการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ปัญหาเหล่านี้กระทบโดยตรงต่อมนุษยชาติ ทั้งความยากจนที่เพิ่มขึ้น การอพยพ การพลัดถิ่น การตกงาน ภูเขาที่รกร้างว่างเปล่า และที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหายไป

ความสำคัญของการรีไซเคิล

การรีไซเคิลเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละปีทรัพยากรที่รีไซเคิลได้ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากกว่า 700 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านตันภายในปี 2573 หากมีการมุ่งเน้นเรื่องรีไซเคิลทั่วโลก

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากกว่า 700 ล้านตันต่อปี
• ชดเชยการปล่อย CO2 ทั้งหมดที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบินทุกปี

ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นทั่วโลก
• มีการจ้างงานประมาณ 1.6 ล้านคนทั่วโลกเกี่ยวกับการรีไซเคิล
• การสนับสนุนรายปีของอุตสาหกรรมรีไซเคิลต่อ GDP ทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า
• อุตสาหกรรมลงทุน $20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อสร้างงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


อนุรักษ์ทรัพยากรหลักอันมีค่าทั้งหกของโลก
• มนุษย์ใช้ทรัพยากรมากขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มากกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมด
• ทรัพยากรที่เจ็ด (วัสดุรีไซเคิล) ช่วยทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติ 40% เพื่อสนองความต้องการวัตถุดิบของโลก