เร่งผลิตสิงห์รถบรรทุก 3,500 คน ป้อนโลจิสติกส์ รายได้ 4 หมื่นบาท

ฝึกขับรถบรรทุก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผลิตสิงห์รถบรรทุก ตอบโจทย์ตลาดต้องการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง ตั้งเป้าผลิต 3,500 คน ในปี 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่งมีความต้องการแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกจำนวนมาก เพราะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งผลิตกำลังแรงงานในสาขานี้ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สำหรับปี 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะป้อนอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 3,500 คน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโครงการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยจะร่วมกับเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งและบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง จัดฝึกหลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ที่ผ่านมาระหว่างปี 2565-2566 มีผู้เข้าฝึกอบรมแล้วจำนวน 175 คน เช่น หลักสูตรเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า พนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และการบำรุงรักษารถบรรทุกในงานขนส่งสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง มีการจัดฝึกอบรมสาขา “เทคนิคการขับรถลากจูง” ระยะเวลาการฝึกอบรม 210 ชั่วโมง

เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวินัยผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ยกระดับเป็นมืออาชีพ

ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2564-2565 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 189 คน สำหรับในปี 2566 ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 95 คน โดยมีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอันตราย พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เป็นต้น

มีรายได้เฉลี่ย 30,000-40,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น หากสถานประกอบกิจการต้องการพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแจ้งรายละเอียดการรับสมัครมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เลย เพื่อกรมจะได้นำประกาศและรายละเอียดแจ้งไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมที่ยังว่างงานอยู่ไปสมัครเข้าทำงานต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“การพัฒนาทักษะฝีมือเป็นกลไกสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานมีงานทำและมีรายได้ที่ยั่งยืน ช่วยให้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

ฝึกขับรถบรรทุก