JOB EXPO 2023 คนร่วมงานทะลุเป้า แห่สมัครงานไทย-สหรัฐ-เกาหลี

Job Expo 2023

Job Expo Thailand 2023 มีนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนหางาน ร่วมงาน 6 หมื่นคน สร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน ว่ามีผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จำนวน 46,883 คน และลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จำนวน 18,441 คน รวมทั้งสิ้น 65,324 คน

ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศจำนวน 19,347 คน สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ 7,739 คน รวมใช้บริการสมัครงานจำนวน 33,957 ครั้ง คาดว่าได้รับการบรรจุงานทันทีจำนวน 1,063 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสถานประกอบการ

5 ตำแหน่งที่คนสมัครมากที่สุด

โดยตำแหน่งที่ลงทะเบียนสมัครงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก
  • แรงงานด้านการผลิต
  • พนักงานบริการท่าอากาศยาน
  • เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ

คนลงทะเบียนทำงานต่างประเทศคับคั่ง

งานต่างประเทศมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานจำนวน 7,009 คน โดยประเทศที่คนหางานสนใจไปทำงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  • สหรัฐอเมริกา
  • ไต้หวัน
  • ญี่ปุ่น
  • อังกฤษ
  • สาธารณรัฐเกาหลี

Job Expo 2023

งานสำหรับผู้สูงอายุ-ทหาร-ผู้พ้นโทษ

นอกจากนี้ ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ยังให้ความสนใจกับการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวอาชีพ และบริการคลินิกอาชีพ เรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง (VR) มีผู้ร่วมกิจกรรม 3,908 คน ในส่วนผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพอิสระมากที่สุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,695 คน ลงทะเบียนสมัครงาน ประมาณ 800 คน และสำหรับกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน Food Truck แฟรนไชส์ สามารถสร้างรายได้ภายในงานรวม 1,131,369 บาท

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีงานทำของคนไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ และผู้ว่างงานได้มีงานทำ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ออกมาร่วมกันขับเคลื่อนจนการจัดงานสำเร็จไปด้วยดี” รมว.แรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงานและนายจ้างมาเจอกัน ซึ่งการดำเนินการต่อจากนี้ นายจ้างจะทยอยบรรจุงาน โดยใช้ฐานข้อมูลการสมัครงานจากแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้

ซึ่งธรรมชาติของการสมัครงานแต่ละองค์กรจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมตามตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้สมัครงาน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มาสมัครงานด้วยตนเอง พบว่าแต่ละคนรู้สึกว่าการมาร่วมงานเกิดประโยชน์อย่างมาก

เนื่องจากสามารถเลือกสมัครงานในตำแหน่งที่ชอบ และมีสิทธิ์เลือกและยื่นสมัครได้หลายสถานประกอบการในวันเดียวกัน ที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ในส่วนสถานประกอบการต่างพอใจที่มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน เพราะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น นายจ้างเองก็ต้องการพนักงานอีกมากเพื่อขับเคลื่อนกิจการเช่นเดียวกัน