อีอีซี JOB EXPO 16-17 มิ.ย. ที่ชลบุรี ตำแหน่งงานว่าง 14,000 อัตรา

eec job expo

เปิดงาน “EEC JOB EXPO 2023” จ.ชลบุรี 16-17 มิ.ย. เตรียมตำแหน่งงาน 14,000 อัตรา ต่อด้วยภูเก็ต 23-24 มิ.ย. และนครราชสีมา 28-29 มิ.ย. 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน “EEC JOB EXPO 2023 คนชลได้งานตรงใจไม่ต้องมู” โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน พร้อมนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับท่ามกลางประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ ศรีราชา ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพลิกโฉมแรงงานและสถานประกอบการ โดยส่งเสริมการมีงานทำ และการจ้างงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ลงทุนด้านพัฒนาทุนมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติ

เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ดูแลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้คนไทยมีรายได้ สวัสดิการสิทธิประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

“นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและนายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชน บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มีเตรียมตำแหน่งงาน จำนวน 14,000 อัตรา เพื่อรองรับความต้องการแรงงานในพื้นที่และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมีงานทำ พร้อมเปิดโลกอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา เห็นโลกยุคใหม่ที่ใช้ดิจิทัลในการทำงาน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เตรียมความพร้อม ในการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน up-skill, re-skill, new skill ให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน” ดร. สุเทพ กล่าว

ด้านนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอเชิญชวนคนหางานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ชื่องาน “EEC JOB EXPO 2023 คนชลได้งานตรงใจไม่ต้องมู” โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ชั้น 4 ศรีราชา ฮอลล์ จังหวัดชลบุรี

ภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการและองค์กรชั้นนำในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมการผลิต ภาคการบริการและการท่องเที่ยว มีนายจ้างสถานประกอบการ เข้าร่วมรับสมัครงาน 243 แห่ง แบ่งเป็นรูปแบบ onsite จำนวน 53 แห่ง และ online จำนวน 190 แห่ง

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานในทุกช่องทาง ซึ่งมีทั้งงานประจำงานพาร์ทไทม์ งานสำหรับกลุ่มคนพิเศษ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ และงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ โดยมีตำแหน่งงานว่างในประเทศกว่า 12,000 อัตรา และการรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จำนวนกว่า 2,000 อัตรา อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

สำหรับประชาชนทางภาคใต้และภาคอีสานที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน JOB EXPO 2023 ได้ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/eecjobexpo2023/Home และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 398051 หรือ 086-476-0458 หรือ Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

eec job expo