ทางเลื่อนสนามบินดูดขาผู้โดยสารขาด ประกันสังคมดูแลค่ารักษาต่อเนื่อง

สั่งปิดชั่วคราว ทางเลื่อนดอนเมือง

ผู้โดยสารถูกทางเลื่อนสนามบินดูดขาขาด ประกันสังคมประสานสถานพยาบาลตามสิทธิ ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนต่อจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้โดยสารประสบเหตุถูกทางเลื่อนท่าอากาศยานดอนเมือง ดูดเท้าและขาข้างซ้ายขาด วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สั่งการด่วนให้ นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที

ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง สถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ของบริษัทแห่งหนึ่ง ย่านบางบอน และสถานประกอบการอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

กำลังเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องใช้ทางเดิน South Corridor ช่วง Pier 4-Pier 5 ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร 2 ระหว่างที่ใช้ทางเลื่อนใกล้จุดสิ้นสุดเส้นทาง กระเป๋าไปกระแทกที่ขาข้างซ้ายของผู้ประสบเหตุจนล้มลง และขาถูกดูดไปจนถึงหัวเข่า ทำให้ขาข้างซ้ายขาด

โดยทางทีมแพทย์ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้าดูแลพร้อมนำผู้ประกันตนส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมผู้ประกันตน เพื่อติดตามการรักษา

ได้รับข้อมูลจากคณะแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ ว่า ทางท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยต่าง ๆ


ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้ประสานโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนต่อจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา พร้อมกับประสานสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไป