ส่องเทรนด์อาชีพเกิดใหม่ Content Editor-Reviewer-Youtuber มาแรง

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก เอเชีย และในประเทศไทย

นอกจากนี้มีการลงทุนระดับมหภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นจากการขยายงานหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐที่ปัจจุบันต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่วนภาคเอกชนทั้งกลุ่มบริษัทต่างชาติ และกลุ่มบริษัทในประเทศไทยมีการเปลี่ยนทิศทางการลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขยายตัวในภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้มีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลที่สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

และสำหรับกลุ่มอาชีพเกิดใหม่ในปัจจุบันทำให้คนหลากหลายเจนเนอเรชั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ทั้งอาชีพในหมวดของออนไลน์และออฟไลน์ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอยกตัวอย่างดังนี้

สำหรับกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบงานสายไอที มีองค์ความรู้ และถนัดด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีหลายอาชีพที่เห็นในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Data Analysis, Content Editor, Social Admin, Application Creator เป็นต้น กลุ่มอาชีพนี้เติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ตัวอย่าง Content Editor เป็นอาชีพสร้างสรรค์เนื้อหาสู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

Advertisment

รวมถึงอาชีพ Social Admin ซึ่งหลายธุรกิจจัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า จึงต้องมีบุคลากรมาทำงานและให้ข้อมูล ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าว และบุคลากรที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและข้อมูลสินค้าหรือบริการ ที่จะสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและน่าจับตาอย่างมากก็คือ Application Creator ด้วยวิถีการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์และเพื่อความสะดวกให้กับผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้บริการและซื้อสินค้า ตัวอย่าง แอปพลิเคชันซื้อสินค้า ซึ่งบางองค์กรยังต่อยอดโดยนำข้อมูลจากการซื้อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อยอดขาย แอปพลิเคชั่นใช้บริการแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซด์ รวมถึงแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารร้านดังไม่ต้องต่อคิว สั่งและรอรับประทานอาหารที่บ้าน ทางด้านสถาบันการเงินธนาคารยังมีแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้ง่ายไม่ต้องไปที่ธนาคารแต่ทำผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เป็นต้น

สำหรับกลุ่มงานทางด้านการตลาด Sales & Marketing อาชีพที่เกิดใหม่ในสายงานนี้ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันและปฏิเสธไม่ได้ ก็คือ อาชีพ Reviewer และ Blogger สินค้า บริการ และข่าวสารโดยการถ่ายทอดสดวีดิโอต่างๆ ผ่าน Facebook live และ application ต่างๆ นอกจากนี้อีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตาก็คือ Youtuber เป็นอาชีพที่มีการใช้งานมากขึ้นในการรีวิวสินค้าเช่นกัน ซึ่งอาชีพถือว่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมาก ด้วยการตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่อิสระสร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าแบรนด์ใหญ่มากมาย โดยจะอาศัยทักษะความรู้ประกอบการการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็ทำให้เกิดรายได้มหาศาลอย่างรวดเร็ว อาชีพดังกล่าวข้างต้นสามารถสร้างรายได้แตะหลักแสนบาทเลยทีเดียว