ITC ติดอันดับบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ในกลุ่ม ESG Emerging ปี’66

ITC ติดอันดับบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

ITC ผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ได้รับคัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566 ครั้งแรก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging List ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรกในปีนี้ (พ.ศ. 2566) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมด 888 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการดำเนินงานอันสะท้อนถึงปัจจัยด้าน ESG และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เปิดเผยว่า บริษัทขอขอบคุณ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ที่เล็งเห็นความตั้งใจของ ITC ที่มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับกำกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ผ่านกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange® ของบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่ตั้งเป้าในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวถึงปี 2568

“ภายใต้แนวคิด Healthy Living, Healthy Oceans ที่ให้ความใส่ใจต่อการดูแลท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรม สร้างคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของน้องสี่ขาในครอบครัว ตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทไปพร้อมกับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563


การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป