ตรวจ จ.นนทบุรี คนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย เจอปรับ-ส่งกลับประเทศ

กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจคนต่างชาติ
ภาพ: กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ซ้ำ จังหวัดนนทบุรี สุ่มตรวจคนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยฝ่าฝืนมีโทษปรับ พร้อมส่งกลับประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากกรณีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบคนต่างชาติลักลอบทำงานแย่งอาชีพคนไทย ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 หลังได้รับแจ้งว่าพบคนต่างชาติตระเวนขายอาหารด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง บริเวณร้านอาหารริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แต่ปรากฏว่าไม่พบคนต่างชาติทำงานเร่ขายสินค้าบริเวณดังกล่าว เพราะผู้มีพฤติการณ์น่าสงสัยออกเร่ขายสินค้าไม่เป็นเวลา ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานลงพื้นที่อีกครั้ง โดยตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างชาติ ทั้งหมด 7 ราย ประกอบด้วยผู้ขายสินค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างจำนวน 6 คน และสถานประกอบการจำนวน 1 แห่ง

พบคนต่างชาติกระทำความผิดจำนวน 1 ราย เป็นคนสัญชาติกัมพูชา เพศหญิง เร่จำหน่ายโรตีโดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไม่มีเอกสารใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ และอีก 5 รายตรวจสอบพบเป็นคนไทย ในส่วนของสถานประกอบการร้านอุดมโชคข้าวผัดปูเมืองทอง พบการจ้างงานคนสัญชาติลาว จำนวน 7 คน มีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจคนต่างชาติ

นายไพโรจน์กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีมาตรการลงพื้นที่สุ่มตรวจการทำงานของคนต่างชาติลักลอบทำงานแย่งอาชีพคนไทยโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ร่วมกับลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสร้องทุกข์จากประชาชน เพื่อปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย มิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย

ซึ่งตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือพบคนต่างชาติลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 โทร. 0-2354-1729 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน


กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจคนต่างชาติ