“ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” ชวนเก็บแกลลอนนม เข้าระบบรีไซเคิล ทำเป็นถังขยะ

ซีพีเมจิ-รีไซขุ่น

เปิดตัวแคมเปญ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” ชวนประชาชนส่งแกลลอนนมเมจิแบบขุ่น (HDPE) นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตั้งเป้า 15,000 แกลลอน ผลิตเป็นถังขยะ มอบให้ จ.สระบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมนมพาสเจอไรซ์ของประเทศไทย มีเจตนารมณ์ขององค์กรและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เพิ่มคุณค่าชีวิต-Enriching Life” และหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน คือการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติก

โดยเฉพาะพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene) หรือพลาสติกแบบขุ่นซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์นมเมจิ จึงเปิดตัวโครงการ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันส่งแกลลอนนมที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง และเพิ่มคุณค่าด้วยการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

แปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำมาผลิตเป็น “ถังขยะ เพื่อแยกขยะ” จำนวน 500 ถัง มอบให้จังหวัดสระบุรี ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

“ชาลินี พูนลาภมงคล” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า โครงการซีพี-เมจิ รีไซขุ่น เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเป็นก้าวแรกของซีพี-เมจิ ในการดำเนินการด้านขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก

Advertisment

พลาสติก HDPE นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ แต่ยังไม่ได้มีการทำอย่างแพร่หลายนัก เนื่องจากซีพี-เมจิ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท HDPE เป็นจำนวนมาก เราจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและผู้บริโภคในการแยกขยะพลาสติก

“โดยเฟสแรกนี้ เราตั้งเป้าในการเก็บแกลลอนพลาสติกจำนวน 15,000 แกลลอน นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล จำนวน 500 ถัง ส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรี ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะทั่วจังหวัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนต่อไป”

ซีพีเมจิ-รีไซขุ่น

“ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์” ประธานกรรมการบริหาร CirPlas ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะพลาสติก กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน โดยขยะมากกว่า 75% ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือเผาทำลาย ส่งผลให้เกิดการหลุดรอด และตกค้างในสิ่งแวดล้อม

Advertisment

“ส่วนพลาสติกที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลสูงที่สุดคือพลาสติกประเภท PET อยู่ที่ 70% รองลงมาคือ PP 25% และบรรจุภัณฑ์ประเภท HDPE อยู่ที่ 20% ซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ที่จะทำตัวเลขตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น”

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการแยกขยะอย่างถูกต้อง เพียงแค่นำแกลลอนพลาสติกไปทิ้ง ณ จุดรับทิ้งของ CirPlas กว่า 60 จุดทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทจะเก็บและนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งจะถูกนำไปผลิตเป็นถังขยะต่อไป และสามารถค้นหาข้อมูลของจุดรับทิ้งได้ที่เฟซบุ๊ก CirPlas หรือ Line Official (@cirplas) และสามารถสังเกตเครื่องหมายแคมเปญซีพี-เมจิ รีไซขุ่นได้ทุกจุดรับทิ้งแกลลอน