สภาลูกจ้างอุตสาหกรรมเห็นด้วย ขึ้นค่าแรงตามเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด

กระทรวงแรงงาน และสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรม

ผู้นำสหภาพแรงงาน พบ รมว.แรงงาน พิพัฒน์ รัชกิจประการ หนุนนโยบายค่าแรง ดูแลสิทธิสวัสดิการแรงงาน เข้าถึงหลักประกันสังคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสหภาพแรงงานโตโยต้า สหภาพแรงงานผู้บริหารโตโยต้า สหภาพแรงงานฮีโน่ ประเทศไทย และสหภาพแรงงานซูมิโตโม รับเบอร์ ซึ่งสหภาพแรงงานโตโยต้า เป็นสหภาพแรงงานที่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีกรรมการ 50 คน มีสมาชิกประมาณ 7,266 คน

โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารของสภา และผู้นำสหภาพแรงงาน รวมทั้งยังสนับสนุนพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อมีหลักประกันทางสังคมมากขึ้น

นอกจากนี้ สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังเห็นด้วยกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด รวมทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไว้แล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนด้วย

ด้าน ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสหภาพแรงงานภายใต้สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ละสหภาพเรามีระบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง ที่ผ่านมาไม่เคยมีการใช้มาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น การปิดงาน หรือนัดหยุดงาน นายจ้างและลูกจ้างสามารถพูดคุยกันได้


“ในนามสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและท่านยินดีที่จะไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภา ครั้งที่ 1/2566 ให้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ด้วย ซึ่งการพบปะในวันนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างสภา กับกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้นต่อไป”