กสร. สอบโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน เหตุลูกจ้างโดนโลชั่นร้อนลวกขา

กสร. สอบโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สอบนายจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เหตุพบลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน โลชั่นที่มีความร้อนได้หกลาดบริเวณขาและแขน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ลงพื้นที่สอบนายจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน ย่านจอมทอง กรุงเทพ เหตุพบลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เบื้องต้นนายจ้างยันให้ลูกจ้างใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนแล้วและไม่ได้บังคับเขียนใบลาออก ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏตามข่าวการบุกทลายโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน และพบลูกจ้างได้รับการประสบอันตรายจากการทำงาน ว่า ได้สั่งการให้พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 พร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร็วที่สุด

กสร.คุยกับลูกจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าวประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง มีลูกจ้างประมาณ 10 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก สำหรับลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการทำงานเกิดจากโลชั่นที่มีความร้อนได้หกลาดบริเวณขาหนีบ 2 ข้าง และแขน 2 ข้าง ของลูกจ้าง

นายจ้างได้ให้ลูกจ้างใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และเบื้องต้นนายจ้าง ยืนยันว่า ลูกจ้างไม่ได้เขียนใบลาออกและไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างแต่อย่างใด และจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากลูกจ้างทราบว่ายังไม่ได้เขียนหนังสือลาออกกับทางนายจ้าง

ด้านนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ในฐานะโฆษกกรมและกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย ได้ตรวจสอบการผลิตโลชั่น พบว่ามีส่วนผสม ดังนี้

  1. GETYL ALCOHOL PASTILLE
  2. CUTINA GMS V
  3. EDENOR ST
  4. EUMULGIN B2

ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องสำอางและไม่เป็นสารเคมีอันตราย มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง และจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นไม่พบเอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


อย่างไรก็ตาม พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป