เปิด 14 นโยบาย “ทีมก้าวหน้า” ชนะเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 6 ที่นั่ง

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า

เปิด 14 นโยบายหาเสียงของ “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ตัวแทนคณะก้าวหน้า ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ฝ่ายผู้ประกันตน 6 คนรวด 

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตัว (ลูกจ้าง) ซึ่งเป็นการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปตัดสินใจด้านนโยบายการประกันสังคม “ครั้งแรก” ของประเทศไทย  หลังมีกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2558

ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า ในฝ่ายผู้ประกันตน ทีมประกันสังคมก้าวหน้ากวาดที่นั่งไป 6 ที่นั่ง จากทั้งหมด 7 ที่นั่ง ส่วนอีกที่นั่งเป็นของนายปรารถนา โพธิ์ดี ประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทย

ทั้งนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ถือเป็นตัวแทนจากคณะก้าวหน้า ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ออกมาประกาศสนับสนุน ซึ่งในช่วงการเปิดตัวและหาเสียงทีมประกันสังคมก้าวหน้า ได้มีการชูนโยบายหาเสียง 14 ข้อ สรุปดังนี้

1.เพิ่มค่าคลอดบุตร เป็น 20,000 บาทต่อครั้ง (จากเดิม 15,000บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนสิทธิลาคลอด 180 วัน

2.ช่วยค่าเลี้ยงบุตรตลอดอายุ 7-12 ปี 7,200 บาทต่อปี

3.เพิ่มค่าสงเคราะห์เด็ก 0-6 ปี จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาท)

4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 2%

5.พัฒนาบัญชียาเดียวกัน ไม่ต้องจ่ายสำรอง ทลายกำแพงระหว่างสิทธิข้าราชการ-บัตรทอง-ประกันสังคม

6.ชดเชยการลา เพื่อดูแลคนในครอบครัว วันละ 300 บาท สูงสุด 1,500 บาทต่อปี

7.ประกันการว่างงานเพิ่มอีก3 เดือน (ทั้งลาออก-เลิกจ้าง) กรณีลาออก ชดเชย 6 เดือน อัตราสูงสุด 30% ของเงินเดือน กรณีถูกเลิกจ้างจ่ายชดเชย 9 เดือน อัตราสูงสุด 50% ของเงินเดือน

8 ขยายสิทธิประโยชน์คนพิการ เข้ารักษาพยาบาลได้ทุกที่ ไม่ตัดสิทธิการใช้ร่วมกับสวัสดิการอื่น

9.ประกันสังคมถ้วนหน้า ให้ประชาชนทุกสายอาชีพเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมอิสระทั้งระบบ

10.วางเงื่อนไขการลงทุน และบริษัทคู่สัญญา มีธรรมาภิบาล การลงทุนขนาดใหญ่ต้องตรวจสอบได้ ยึดโยงกับผู้ประกันสังคม คัดเลือกคู่สัญญาด้วย Decent Work หมายความว่า กองทุนประกันสังคมจะไปลงทุนองค์กรใด จะต้องเป็นองค์กรที่ดูแลสิทธิเสรีภาพกับแรงงาน

11.มุ่งสู่การเป็นองค์กรอิสระ ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกันตน ที่ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐ

12.บอร์ดประกันสังคม งดดูงานต่างประเทศตลอดวาระ 2 ปี

13.ขยายสิทธิทันตกรรม รักษารากฟันเทียบเท่าบัตรทอง เหมาจ่าย 17,500 บาท ตลอดการรักษา

14.ปรับเงื่อนไขการรับบำนาญ บำเหน็จ แรงงานข้ามชาติเข้ากับสภาพการทำงาน รวมทั้งปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้งและสมัคร เป็นบอร์ดประกันสังคม


เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม