เอสซีจี จับมือ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกำจัดผักตบชวา

ประชาชนริมเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง
ภาพจาก Facebook กรุงเทพมหานคร

เอสซีจีจับมือกระทรวงมหาดไทย ม.เกษตรศาสตร์ และ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกำจัดผักตบชวา ด้วยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ควบคุมการแพร่กระจาย พลิกฟื้นเจ้าพระยาให้น่ามอง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environment Social Governance & Business Stakeholder Engagement, CPAC กล่าวว่า เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทดลองใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ช่วยควบคุมปริมาณผักตบชวาใน 10 จังหวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาที่แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว

นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environment Social Governance & Business Stakeholder Engagement, CPAC
นายชูโชค ศิวะคุณากร

โดยเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายและลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำ ทำให้ใบไหม้และแห้งตาย ง่ายต่อการจัดเก็บ สามารถลดปริมาณผักตบชวาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและพืชอื่น ๆ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกำจัดผักตบชวา เป็น 1 ใน 6 แผนแม่บทข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในเชิงภาพรวมของโครงการแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น ซึ่งเอสซีจี โดย CPAC ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพลิกฟื้นชีวิตให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำลำคลอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดย 6 แม่บท ประกอบด้วย

1.การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา

2.การจัดการผักตบชวา และวัชพืชต้นไม้เล็กริมน้ำ

3.การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หรือถนนทำหน้าที่เป็นเขื่อน

4.การบริหารคุณภาพน้ำให้ผ่านตามมาตรฐาน

5.การขุดลอกดินทรายตะกอนที่สันดอนแม่น้ำ

6.การศึกษาโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง